Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Człuchowie


nr rachunku bankowego:
92 2030 0045 1110 0000 0173 6010


kod Swift Banku: GOPZPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL92 2030 0045 1110 0000 0173 6010